Bản chất và tính đặc hiệu của kháng thể

Kháng thể

Bản chất của kháng thể:

Kháng thể là gamma globulin được gọi là kháng thể miễn dịch. Chúng có trọng lượng phân tử dao động trong khoảng từ 150.000 đến 900.000. Thông thường các kháng thể miễn dịch chiếm tỷ lệ 20% của toàn bộ protein huyết tương.

Kháng thể
Kháng thể

Các globulin miễn dịch được cấu tạo bởi những chuỗi polypeptid nhẹ và nặng, thường là gồm hai chuỗi nhẹ và hai chuỗi nặng. Một số giobulin miễn dịch có thể có tới 10 chuỗi nhẹ và 10 chuỗi nặng và làm tăng trọng lượng phân tử của globulin miễn dịch.

Trong phân tử globulin miễn dịch, mỗi chuỗi nặng song song với một chuỗi nhẹ ở một trong các đầu tận, tạo ra một cặp nặng-nhẹ và luôn có ít nhất hai cặp như thế trong một phân tử globulin miễn dịch. Trong phân tử kháng thể có phần thay đổi (khác nhau cho mỗi tính đặc hiệu của kháng thể, chính phần này sẽ gắn đặc hiệu với một kháng nguyên thích hợp), và phần hằng định tức là không thay đổi. Phần hằng định của kháng thể xác định đặc tính khác của kháng thể như khả năng khuếch tán của kháng thể trong các mô, sự kết dính của kháng thể với các cấu trúc đặc hiệu bên trong các mô, sự gắn với phức hợp bổ thể, v.v. và những đặc tính sinh học khác.

Tính đặc hiệu của kháng thể:

Mỗi kháng thể chỉ đặc hiệu với một kháng nguyên đặc biệt. Đó là do một trình tự sắp xếp của những acid amin trong phần thay đổi của cả chuỗi nhẹ và chuỗi nặng. Những phần này có hình lập thể với mỗi tính đặc hiệu của kháng nguyên, vì thế khi một kháng nguyên đi vào tiếp xúc với nó, những nhóm ngoại của kháng nguyên sẽ khớp với phần của kháng thể như một hình ảnh qua gương làm cho sự gắn của kháng nguyên vào kháng thể rất nhanh. Dây nối không phải là dây nối cộng hóa trị, nhưng khi kháng thể có tính đặc hiệu cao thì sẽ có rất nhiều vị trí nối.

Sự gắn kháng nguyên-kháng thể trở nên rất mạnh bởi: (1) dây nối kỵ nước; (2) dây nối hydro; (3) lực hấp dẫn ion, và (4) lực Van der Waals. Nó cũng tuân theo định luật tác dụng khối lượng nhiệt động học: •

Nồng độ cùa KN-KT gắn

Ka = ————————————————————————

Nồng độ của KT X * Nồng độ của KN

Trong đó, Ka: hằng số ái lực, nó cho biết kháng thể nối với kháng nguyên chặt đến mức nào.

Phân loại kháng thể:

Có 5 loại kháng thể là IgM, IgG, IgA, IgD và IgE, trong đó hai loại có V nghĩa đặc biệt quan trọng: IgG là một loại kháng thể hóa trị hai (bivalent) chiếm khoảng 75% các loại kháng thể của một người bình thường; IgE có mười vị trí nổi nhưng chỉ chiếm một phần nhỏ của các kháng thể. IgE tham gia vào quá trình dị ứng. Ngoài ra một phần lớn kháng thể được tạo ra trong đáp ứng nguyên phát là loại IgM. IgM có mười vị trí nổi nên kháng thể này rất có tác dụng    trong việc bảo vệ thế chống lại các tác nhân xâm nhập, cho dù số lượng ít ỏi của  nó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *